Fluid Fill Matic (6) automatisch bijvulsysteem voor koelsmeermiddelen

Met het betaalbare automatische bijvulsysteem voor uw koelsmeermiddelen (KSM) hoeft u nooit meer handmatig bij te vullen. De Fluid Fill Matic is daarmee het antwoord op de toenemende regeldruk op inhoudsstoffen in KSM en de continue, 24/7 productie in de verspaning. Het garandeert constante kwaliteit van uw KSM en de juiste concentraties.

1. Fluid Fill Stop (FFS) 2. Coolant drum 3. Mixing device dosering unit 4. Drum sensor 5. Distributor and ring circuit 6. Fluid Fill Matic 7. Floate gauge

1. Fluid Fill Stop (FFS) 2. Coolant drum 3. Mixing device dosering unit 4. Drum sensor
5. Distributor and ring circuit 6. Fluid Fill Matic 7. Floate gauge

Dosatron mengpomp (3) voor het mengen van koelsmeermiddelen

Een unieke techniek: alle doseerfuncties in één apparaat, bij ons te bestellen!
Doseertechniek: Proportioneel zonder elektriciteit
Aandrijving: Waterdoorstroming en -druk
Geintegreerde functies :

  • Dosering: volumetrische hydraulische motor

  • Injectie: proportionele en continue injectie van vloeibaar of oplosbaar concentraat

  • Regeling: proportionaliteit aangestuurd door de waterdoorstroming

  • Menging: automatische geïntegreerde menging

Inhoud verpakking: Dosatron mengpomp , muurbevestiging, doorzichtige aanzuigslang, gebruik- en onderhoudsvoorschrift

Werking:
De Dosatron, aangesloten in het waterleidingnet, gebruikt de waterdruk als enige aandrijfkracht voor de motorzuiger.
Deze drijft een doseerzuiger aan, die het concentraat opzuigt in het ingestelde percentage en het vervolgens mengt met het aandrijvende water. De aldus verkregen oplossing wordt vervolgens via de leidingen verdeeld.
De geïnjecteerde hoeveelheid concentraat is ten alle tijde proportioneel aan de hoeveelheid water die door de Dosatron gaat, ook als er eventuele schommelingen in de waterdruk en -doorstroming in het netwerk optreden.